ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Seria gr Książki

img
Eu Accesion Prospects for Turkey and Ukraine. Debates in New Member States.
Piotr Kaźmierkiewicz (red)
2006
Warszawa 2006, str 216.

Publikacja opisuje debaty prowadzone nad dalszym rozszerzeniem Unii Europejskiej w kilku nowych państwach członkowskich oraz w Turcji i Ukrainie. Debaty te zasługują na większą uwagę w "starych" państwach członkowskich, świadcząc o znacznych zasobach optymizmu i otwartości po obu stronach granicy rozszerzonej Unii. Niezależnie od trudności wiążących sie z procesem integracji, wizja rozszerzenia Europy pozostaje atrakcyjna dla obywateli państw bezpośrednio zainteresowanych, którzy zdają sobie sprawę z kosztów podziałów i odosobnienia. 
Autorzy mają nadzieję, że ta szeroka perspektywa nie zostanie zagubiona w toku przyszłej debaty nad kosztami dalszego rozszerzenia i nad europejską "zdolnością absorpcyjną".