ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Seria gr Książki

img
Europa na rozdrożu
Tomasz Grzegorz Grosse
2008
Warszawa 2008. Str 474.

Nowy Traktat Europejski niewiele w życiu Europy zmieni. Większość zmian jest kosmetycznych i kompromisowych. Nie są one wystarczająca odpowiedzią na obecne wyzwania konkurencji, współzależności i różnorodności w otaczającym nas świecie. Przywódcy europejscy maja jednak świadomość, ze negocjacje kolejnego nowego traktatu miedzy dwudziestoma siedmioma członkami Unii Europejskiej są zadaniem niezwykle trudnym, czy wręcz niemożliwym. Co gorsza, nikt nie wie dokładnie w którym kierunku powinny podążać zmiany. Stad tytuł książki: Europa na rozdrożu. Powstaje pytanie: co nas czeka teraz? Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie i książka Tomasza G. Grosse jest tego wybitnym świadectwem. Autor przybliża nam cala gamę literatury naukowej dotycząca globalizacji, zarządzania, legitymizacji i geopolityki. (…) Unia ma dzisiaj atrybuty odbiegające od tego co teoria integracji nam przez wiele lat mówiła. Zrozumienie natury tego dziwnego tworu europejskiego jest zadaniem o ogromnej wadze. Dlatego polecam uważną lekturę tej książki.

Prof. Jan Zielonka, Oxford University
(fragment Wstępu)