ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Seria gr Książki

img
Demokracja w Polsce 2007-2009
Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk (red.)
2009
Warszawa 2009, str 279.

Spis treści:

Wstęp. Demokracja w Polsce po dwudziestu latach przemian ustrojowych

Ryszard Piotrowski Spory o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

Wiesław Staśkiewicz Stanowienie prawa w pierwszym okresie rządów PO–PSL

Maciej Bernatt, Adam Bodnar Wymiar sprawiedliwości w Polsce

Adam Bodnar Dawid Sześciło Przeciwdziałanie korupcji: instytucje i ich działania

Krzysztof Burnetko O demokracji w administracji publicznej

Jarosław Zbieranek Zmiany w systemie prawa wyborczego i finansowaniu partii politycznych

Paweł Swianiewicz Decentralizacja państwa i samorządy lokalne
– polityka kształtowania systemu samorządowego w Polsce

Wiesław Godzic Polskie media a demokracja

Grzegorz Makowski Zmiana czy stagnacja? Polityka państwa wobec organizacji pozarządowych po wyborach w 2007 roku