ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Temat gr Relacje Państwo - Kościół

img
Edukacja religijna w systemach szkół publicznych w Europie
Gerhard Robbers
2013
Religia w edukacji to jeden z tematów najczęściej poruszanych w debacie o nauczaniu religii w szkołach w całej Europie. Rzadko które sprawy tak silnie rozpalają emocje. Ścisły związek pomiędzy rodzicami a ich dziećmi, prawami i obowiązamki rodziców, a także prawami dziecka oraz, co nie mniej ważne, rolą społeczeństwa i państwa w wychowaniu młodego pokolenia wraz z funkcją religii w tożsamości narodu w przeszłości i dzisiaj, wszystkie te zagadnienia leżą u podstaw rozlicznych potyczek i zmagań społecznych. W dziedzinie tej na pierwszy plan wysuwają się delikatne kwestie związane z rolą i funkcją religii.[...]
 
Opracowanie skupia się na strukturze religii jako przedmiotu szkolnego. Tam, gdzie to właściwe, wskazuje na naukę o religii w kontekście innych przedmiotów, a także w ramach ogólnych struktur systemu szkolnego.
Opracowanie koncentruje się na szkołach publicznych, to znaczy szkołach utrzymywanych przez państwo, w tym także przez społeczności lokalne.  Do szkół prywatnych – które nieraz stanowią część ogólnego systemu edukacji, ale mają szczególny etos lub korzenie religijne – odnosi się wtedy, kiedy wydaje się to mieć znaczenie dla całości rozważań. Zazwyczaj w takich placówkach oświatowych nauczanie religii prowadzone jest zgodnie z etosem danej szkoły.