ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Temat gr Polityka migracyjna

img
Etniczny wymiar funkcjonowania rynku usług domowych w Warszawie
Anna Kordasiewicz
2010
Jednym z rodzajów prac podejmowanych przez Ukrainki w Polsce jest praca w sektorze usług domowych. Niniejszy tekst przedstawia sytuację tego sektora w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem etnicznego wymiaru jego funkcjonowania.