ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Temat gr Polityka migracyjna

img
Dyskusja o integracji. Wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego
Justyna Frelak (red.)
2010
Instytut Spraw Publicznych rozpoczął w 2009 roku realizację projektu „Polskie Forum Integracyjne”, który zakłada podjęcie dialogu w dziedzinie integracji przez organizację cyklu spotkań z udziałem ekspertów i praktyków z Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej, a docelowo – utworzenie stałego forum dyskusyjnego, wymianę poglądów i informacji oraz opracowanie rekomendacji dotyczących integracji obywateli państw trzecich w Polsce. W ramach „Polskiego Forum Integracyjnego” powstało również wiele analiz, które stanowią podstawę niniejszej publikacji. Dotyczą one wybranych obszarów tematycznych, między innymi wizerunku imigrantów, kwestii instytucjonalnych związanych z polityką migracyjną, integracji kobiet.