ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Temat gr Polityka migracyjna

img
Bez cudzoziemców bylibyśmy ubożsi. Wizerunek cudzoziemców na łamach polskiej prasy
Ignacy Jóźwiak, Joanna Konieczna-Sałamatin, Michał Tudorowski
2009
Niniejszy raport z badań nad wizerunkiem cudzoziemców na łamach polskiej prasy stanowi kontynuację badań prowadzonych w 1996 i 2002 roku. Głównym jego zadaniem było prześledzenie sposobu, w jaki polska prasa traktuje
problematykę obecności cudzoziemców w Polsce. Interesowały nas zarówno zagadnienia związane z imigracją, jak i wszystkie wzmianki o obcokrajowcach,niezależnie od kontekstu. Sam kontekst – znacznie szerszy niż problem imigracji – również stanowił przedmiot badań, podobnie jak cechy przypisywane cudzoziemcom.