ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Ostatnio dodane

img
Demokracja w Polsce 2005-2007
Lena Kolarska-Bobińska (red)
2007
Niniejsza książka stanowi głos Instytutu Spraw Publicznych w toczącej się od kilku lat debacie na temat stanu polskiej demokracji. Naszym celem było przeanalizowanie zmian zachodzących w dziedzinach najważniejszych dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa, jakim – zgodnie z obowiązującą konstytucją – jest Rzeczpospolita Polska. Do współpracy zaprosiliśemy wybitnych ekspertów, których zadaniem było opisanie oraz ocena kierunku zmian pra wnych, instytucjonal ych i społecznych wprowadzonych w życie pod hasłem budowy IV Rzeczypospolitej po wyborach we wrześniu 2005 r.