ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Ostatnio dodane

img
Polska wobec nowych obywateli
Karolina Grot, Piotr Kaźmierkiewicz (red.)
2015
Nowelizacja ustawy o obywatelstwie polskim z 2009 roku miała się przyczynić do zwiększenia liczbynaturalizowanych obywateli i stworzenia bardziej przejrzystej procedury uznania za obywatela polskiego, a także ułatwić dostęp do obywatelstwa grupom pożądanym z punktu widzenia polskiej polityki migracyjnej. Badania Instytutu Spraw Publicznych wykazały jednak potrzebę usprawnienia praktyki przyznawania obywatelstwa przez wprowadzenie wielu zmian w przepisach Ustawy o obywatelstwie polskim oraz podniesienie świadomości wnioskodawców i nowych obywateli w zakresie ich praw i obowiązków.