ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Promowane

img
Relacje Państwo–Kościół w III RP
Agata Chełstowska, Małgorzata Druciarek, Jacek Kucharczyk, Aleksandra Niżyńska
2013
Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł...” –  w ten sposób, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa suwerena. Jest nim naród czyli wszyscy obywatele, ale tuż za tym wspólnotowym i scalającym sformułowaniem pojawia się dystynkcja – pierwsza i jedyna w preambule. Jest nią wiara w Boga. Bycie osobą wierzącą, bądź nie, stało, się jedynym kryterium podziału polskich obywateli w obliczu uchwalenia w 1997 roku nowej Ustawy Zasadniczej, zastępującej Konstytucję PRL z 1952 roku. Wskazuje to na doniosłość kwestii wiary w polskim społeczeństwie, a także jej wpływ na sferę publiczną w Polsce.