ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Promowane

img
Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce
Arkadiusz Karwacki, Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza
2014
Intencją autorów monografii Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce nie jest synteza badań i analiz nurtu aktywizacji w polityce społecznej ani też przedstawienie autorskiej koncepcji przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przy wykorzystaniu programów aktywizujących.
 
W centrum rozważań są, ani mniej ani więcej, tylko usługi reintegracji społecznej i zawodowej, czyli tzw. activation services. Autorzy zaznaczając, że usługi te tworzą nowy obszar działania służb społecznych i służb zatrudnienia w Polsce i wielu innych państwach europejskich, starają się pokazać ich pozytywny sens, ale jednocześnie nie zamykają oczu na dylematy, niejednoznaczności, dostrzegalne zwłaszcza tam, gdzie praktyka nie przystaje do założeń i oczekiwań.