ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Promowane

img
#EngagEUkraine. Zaangażowanie społeczne Ukraińców w Polsce i w Niemczech
Agnieszka Łada, Katrin Böttger (red.)
2016
Euromajdan doprowadził do przełomu w stosunkach między państwem a społeczeństwem na Ukrainie, czego skutkiem był rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Aneksja Krymu przez Rosję i wojna na wschodzie Ukrainy stawiają nie tylko przed samą Ukrainą, ale także przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi nowe wyzwania. Podstawowymi kwestiami są tutaj trwałe wspieranie demokratyzacji na Ukrainie i wzmocnienie jej zbliżania się do Unii Europejskiej. Wkład w ten proces może wnieść zarówno ukraińskie społeczeństwo, jak i Ukraińcy trwale lub czasowo mieszkający w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 
Jak wygląda społeczne zaangażowanie Ukraińców w Polsce i Niemczech? Jakie podobieństwa i różnice występują między zaangażowaniem obywateli Ukrainy w obu krajach? Z jakimi wyzwaniami są konfrontowani aktywni społecznie Ukraińcy i jak można ich wspierać? W niniejszej publikacji – na podstawie ponad 80 wywiadów z Ukraińcami żyjącymi w Polsce i w Niemczech – podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na te i inne pytania, sformułowano również rekomendacje dla rządowych i pozarządowych aktorów w tym obszarze.