ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Wyszukiwarka

img
Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczyków i Wietnamczyków w Polsce
Kinga Wysieńska (red.)
2012
Historia i wzory migracji Chińczyków i Wietnamczyków na świecie i do Polski są od siebie zasadniczo różne. O ile Chińczycy przemieszczali się od wieków zarówno po kontynencie azjatyckim, jak i poza nim, o tyle masowe migracje z Wietnamu rozpoczęły się dopiero po zakończeniu wojny i upadku Sajgonu w 1975 roku. Jednak do Polski, to wietnamscy
migranci ekonomiczni przybyli jako pierwsi (już w latach 70.), a napływ imigrantów z Chin jest zjawiskiem relatywnie nowym – rozpoczął się na większą skalę dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Paradoksalnie, dłuższy pobyt Wietnamczyków może jednak działać na ich niekorzyść. Inwestycje i wzory działania przyjęte przez pierwsze grupy imigrantów wyznaczyły bowiem i do pewnego stopnia ograniczyły strategie adaptacji kolejnych. Natomiast Chińczycy dopiero poszukują dla siebie obszarów i sposobów działania, co może sprawić, że ich strategie będą bardziej dopasowane do aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce.
 
Wiedza na temat społeczności wschodnioazjatyckich w Polsce jest stosunkowo ograniczona i fragmentaryczna. O ile dostępne są wyniki badań nad migracją wietnamską do Polski, o tyle brakuje jakiejkolwiek usystematyzowanej wiedzy na temat migracji z Chin, która w ostatnich latach – jak wskazują statystyki – systematycznie wzrasta. W niniejszej publikacji prezentujemy wyniki dwuletnich badań dotyczących wzorów adaptacji migrantów chińskich i wietnamskich w Polsce. Raport ISP jest pierwszą, pionierską próbą opisania zjawiska chińskiej migracji w naszym kraju.