ARCHIWUM

Wybierz kategorię

Wyszukiwarka

img
W poszukiwaniu nowych wzorów integracji cudzoziemców
Karolina Grot, Justyna Segeš Frelak (red.)
2013
Stworzenie efektywnej polityki integracyjnej – uwzgledniającej potrzeby różnych grup imigrantów i umożliwiajacej zapewnienie im równego i pełnego członkostwa w zyciu publicznym – to wciąż duże wyzwanie dla wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym dla Polski.
 
Właśnie dlatego Instytut Spraw Publicznych rozpoczął w 2009 roku realizację projektu „Polskie Forum Integracyjne”. Jego druga edycja – przypadająca na lata 2010–2012 – podobnie jak pierwsza, służyła wzmocnieniu dialogu w dziedzinie integracji cudzoziemców w Polsce przez organizacje cyklu spotkań z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów i praktyków, a także opracowanie szeregu analiz w tym obszarze. Oba działania miały umożliwić zarówno wymianę doświadczeń, informacji i dobrych praktyk, jak i wypracowanie rekomendacji dotyczących integracji obywateli państw trzecich w Polsce.
 
Analizy powstałe w ramach drugiej edycji projektu „Polskie Forum Integracyjne” stanowią trzon niniejszej publikacji. Wybrane teksty dotyczą trzech ważnych kwestii – wyznacząjących jednocześnie poszczególne częsci książki – które mogą determinować przebieg procesu integracji.